Toplam Faktör Verimliliği Projesi’nde ziyaret ve anketler tamamlanmak üzere

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi”nde firma ziyaretleri ve anketler tamamlanıyor.

Özellikle imalat sanayinde yaşanan verimlilik sorununun önündeki engellerin belirlendiği ve bunların ortadan kaldırılmasına yönelik politika çerçevesinin geliştirildiği Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi’nde ziyaret ve anketlerde sona geliniyor.

Verimlilik sorunu esas olarak KOBİ’lerden kaynaklanıyor

Büyüme içindeki istihdam ve sermaye artışları haricindeki nedenlerin birleşik etkisi, Toplam Faktör Verimliliği olarak adlandırılıyor. Bu konudaki çalışmalar, Türkiye’de verimlilik sorununun esas olarak KOBİ’lerden kaynaklandığına işaret ediyor. Bu çerçevede yürütülen proje çalışmalarında; otomotiv, gıda, hazır giyim ve elektrikli teçhizat olmak üzere, dört temel imalat sanayi sektöründen 100 büyük ölçekli imalatçıya yönelik anket çalışmalarında toplamda 96 şirkete ulaşılırken, 400 orta ölçekli imalatçıdan 304’üyle görüşüldü. 2 bin 500 küçük ölçekli son halka tedarikçiye yönelik saha çalışmaları kapsamında anket uygulanan firma sayısı ise 2bin 245’e ulaştı.

Görüşme ve anketler mart sonuna tamamlanacak

Proje kapsamında yürütülen firma görüşmeleri ve anketlerin Mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor. Görüşmelerin ve anketlerin tamamlanmasının ardından, uluslararası karşılaştırma (benchmarking) sonuçlarından hareketle, kamu politikaları için bir sentez çalışması yapılacak.

Proje hakkında:

Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesidir ve UNDP tarafından uygulanmaktadır. Projenin nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı, sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir.