Toplam Faktör Verimliliği için Güney Kore modeli yerinde incelendi

Ekonomik verimliliğin önündeki engellerin belirlenerek çözüm yollarının saptanması amacıyla hayata geçirilen Toplam Faktör Verimliliği Projesi kapsamında, proje ekibi ile Kalkınma ve Ekonomi Bakanlıkları yetkililerinden oluşan heyet Güney Kore’ye bir çalışma ziyaretinde bulundu. Ziyarette başarılı kalkınma modellerinden biri olarak öne çıkan Güney Kore’nin kalkınmasındaki ana dinamikler ve kurumların rolleri analiz edildi.

Kalkınma ve Ekonomi Bakanlıklarından yetkililer katıldı

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi” kapsamında Güney Kore’ye bir çalışma ziyaret düzenlendi. Ziyarette, proje ekibinin yanı sıra Kalkınma Bakanlığı ile Ekonomi Bakanlığı gibi kamu kurumlarından temsilciler de yer aldı.

Güney Kore ekonomik verimliliğinin haritası çıkarıldı

Kapasite geliştirme amacı taşıyan ziyarette, Güney Kore’nin ekonomik verimliliğinin anahtarı konumundaki kurum ve kuruluşlarda verimli görüşmeler gerçekleştirildi. KOBİ ve Yeni Girişim Bakanlığı, Risk Sermayesi Kurumu, Bilim ve Teknoloji Enstitüsü, Kalkınma Enstitüsü, Yaratıcı Ekonomi ve İnovasyon Merkezi, Ulusal Bilgi Teknolojileri Endüstrisi Tanıtım Ajansı, Pangyo Teknoloji Vadisi ve Hyundai Studios ziyaretlerinde yapılan görüşmelerde, başarılı kalkınma modellerinden biri olarak proje kapsamında öne çıkan Güney Kore’nin kalkınmasındaki ana dinamikler ve kurumların rolleri yerinde incelendi.

Sonuçlardan Türkiye için yararlanılması planlanıyor

Bilim, teknoloji, sanayi ve inovasyon politikalarının, ekonomik verimliliğin temelini oluşturduğu Güney Kore’ye düzenlenen ziyaretten elde edilen sonuçların, Türkiye’de Toplam Faktör Verimliliği alanında gözlenen sorunların giderilmesi yolunda yararlı veriler sağlaması bekleniyor. Proje kapsamında daha önce Türkiye’nin Toplam Faktör Verimliliği politikaları için çıkarımlar yapmak amacıyla Almanya ve Güney Kore ülke örneklerinin incelendiği ve TFV politika çerçevelerinin değerlendirildiği bir kıyaslama raporu hazırlanmıştı.

Proje hakkında:

Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesidir ve UNDP tarafından uygulanmaktadır. Projenin nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı, sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir.