Firmalara göre verimlilik sorunları en çok finansman ve uluslararası piyasalar kaynaklı

Ekonomik verimliliğin önündeki engellerin belirlenerek çözüm yollarının saptanması amacıyla hayata geçirilen Toplam Faktör Verimliliği Projesi kapsamında yürütülen saha çalışmalarından önemli veriler elde ediliyor. Anket çalışması için temasa geçilen 3 bin firmadan elde edilen sonuçlara göre firmalar, verimlilik artışını engelleyen en önemli faktörler olarak finansman sorunları, dış piyasalarda olağan dışı daralmalar ve dalgalanmalar, işgücünün niteliği gibi dışsal faktörleri görüyor.

Finansman ve uluslararası piyasalar ilk sırada

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi” kapsamında 3 bin firmaya uygulanan anketten çarpıcı sonuçlar çıktı. Buna göre firmalar; finansman sorunları, dış piyasalarda olağan dışı daralmalar ve dalgalanmalar, işgücünün niteliği gibi dışsal faktörleri, verimlilik artışını engelleyen en önemli faktörler olarak görüyor. Makine ve teçhizatın niteliği ve tedarikçilerin yetersizliği bu faktörlerin ardından geliyor.

Teşvik mekanizmalarının oluşturulması gerek

Yürütülen saha çalışmalarından elde edilen veriler, firmalara ilişkin başka önemli bulgulara da işaret ediyor. Buna göre, Türkiye’deki firmaların önemli bir kısmı; işgücü esnekliği, tedarikçilerin fiyatlarının baskılanması gibi maliyeti düşürücü pasif stratejiler ile rekabet gücü kazanmaya çalışıyor. Firmaların daha verimli olanları ise uzun vadeli ilişkileri ortak Ar-Ge ve tasarım ve teknolojik yenilik gibi aktif stratejiler izliyor. Bu nedenle, Türkiye imalat sanayiinde verimliliğin artırılabilmesi için firmaları aktif stratejiler benimsemeye zorlayacak ve yönlendirecek düzenleme ve teşvik mekanizmaları oluşturulması, bu stratejilerin benimsenmesi ve uygulanmasını sağlayacak ortamın oluşturulması bir gereklilik olarak öne çıkıyor.

Sentez Raporu Ocak’ta

Proje kapsamında yürütülen saha çalışmalarından derlenen sonuçların da yer alacağı Sentez Raporu’nun Ocak ayında tamamlanması planlanıyor.

Proje hakkında:

Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesidir ve UNDP tarafından uygulanmaktadır. Projenin nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı, sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir.