Toplam Faktör Verimliliği Projesi Aralık ayında da hız kesmedi

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi” kapsamındaki yoğun çalışmalar Aralık ayında da devam etti.

Ekonomik verimliliğin önündeki engellerin belirlenerek çözüm yollarının saptanması amacıyla hayata geçirilen Toplam Faktör Verimliliği (TFV) Projesi yeni faaliyetlerle devam ediyor. Proje kapsamında yürütülen çalışmalar, Aralık ayında da olanca hızıyla sürdü.

Sentez raporuna son hali verildi

Proje kapsamında hazırlanan sentez raporu , Aralık ayı içinde tamamlandı. Yürütülen saha çalışmalarından derlenen sonuçların yer aldığı rapora son hali, Kalkınma Bakanlığı’nın görüşleri doğrultusunda verildi. Ayrıca önümüzdeki aylarda hayata geçirilmesi planlanan Uluslararası Konferans için hazırlıklara da başlandı.

Bilişim araçları tasarlanacak

Aralık ayında çalışmalarına hız verilen başka unsur da bir karar destek mekanizması olarak Bilişim Araçlarının (Computerized Tool) tasarlanması oldu. Söz konusu Bilişim Araçları ile, var olan kurumsal veri tabanlarından gelen açık verilerin birleştirilmesi, sahadan ihtiyaç duyulan canlı verinin toplanması ve derlenmiş verilerin karar vericilere sunularak kurumlar arası açık bir karar destek sisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Yeşil ve Beyaz Kitaplar yolda

Öte yandan, proje kapsamında hazırlanacak “Yeşil Kitap”ın Ocak ayının sonuna kadar hayata geçirilmesi planlanıyor. Proje çıktılarının ilk versiyonu olan Yeşil Kitap’ın yayınlanmasının ardından bu versiyon üzerinde koordineli katılımcı çalışma toplantıları gerçekleştirilecek ve toplantılar sonucunda nihai versiyon olan “Beyaz Kitap” ortaya çıkacak. Beyaz Kitap’ın ise Mart ayı sonuna kadar tamamlanması hedefleniyor.

Proje hakkında

Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi AB ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen bir teknik yardım projesidir ve UNDP tarafından uygulanmaktadır. Projenin nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı, sözleşme makamı ise Merkezi Finans ve İhale Birimi (MFİB)’dir.