KalDer ile kurumsallaşma pilot projesi başladı

Avrupa Birliği (AB) ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilen, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) tarafından uygulanan ve nihai faydalanıcısı T.C. Kalkınma Bakanlığı olan “Toplam Faktör Verimliliğinin Artırılması Politika Çerçevesi Geliştirme Projesi” kapsamında pilot proje uygulamalarına başlandı. Türkiye Kalite Derneği (KalDer) ile iş birliği içerisinde gerçekleştirilecek pilot projede kurumsallaşma konusuna yoğunlaşılacak.

Ekonomik verimliliğin önündeki engellerin belirlenerek çözüm yollarının saptanması amacıyla hayata geçirilen Toplam Faktör Verimliliği (TFV) Projesi kapsamında KalDer ile işbirliği içinde yürütülecek pilot proje, açılış toplantısıyla başladı. Toplantı, Kalkınma Bakanlığı, KalDer, UNDP TFV Projesi yetkilileri ve projeye dahil olacak firmaların katılımıyla 19 Ocak 2018 tarihinde İstanbul Sheraton Grand Ataşehir Otel’de gerçekleştirildi.

Toplantıda, TFV Projesi’nde gelinen aşamalar hakkında bilgilendirme yapılırken; KalDer önderliğinde yürütülen pilot proje paydaşlarla değerlendirilerek önümüzdeki dönemde atılacak adımlar tespit edildi.

Söz konusu Pilot projeyle, EFQM Mükemmellik Modelinin kurumsallaşma ve verimlilik üzerinde etkisinin ölçülmesine yönelik olarak daha önce ödül almış olan firmaların başvuru süreçleri değerlendirilecek. Ayrıca, KOBİ’lerde kalite yönetimi gibi süreçlerin kurumsallaşmaya etkileri analiz edilerek bu alanlarda kamunun müdahil olarak hızlandırabileceği aşamalar için yol haritası çizilecek.